10 let Centra odpadové výchovy

Dne 3. března 2013 uplynulo přesně deset let od chvíle, kdy začala městská odpadová společnost OZO Ostrava provozovat vzdělávací středisko Centrum odpadové výchovy (COV), které se stará o environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu obyvatel Ostravy a dalších obcí ve svozové oblasti OZO Ostrava. COV se zaměřuje především na školní mládež – pro základní a střední školy má připraveno šest vzdělávacích programů, které dětem objasní zásady správného nakládání s odpady, vysokoškolákům nabízí možnost odborných exkurzí do provozů, kde se dotřiďují, zpracovávají a likvidují jednotlivé složky komunálních i průmyslových odpadů. Bezplatné vzdělávací programy o odpadech, kterými ročně projde v průměru sedm a půl tisíc dětí a mladých lidí, jsou určeny školám z Ostravy či obcí, v nichž OZO Ostrava sváží komunální odpad. „Každý z našich programů je ušit na míru určité věkové skupině. U mladších dětí sázíme na jejich hravost a soutěživost, po starších už chceme, aby se zamýšleli nad širšími souvislostmi, aby pochopili systém a smysl třídění odpadu a věděli, že stav životního prostředí mohou ovlivnit svým každodenním chováním,“ říká k činnosti centra tisková mluvčí a zároveň vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy společnosti OZO Ostrava Vladimíra Karasová a pokračuje: „Námi připravované programy jsou pravidelně aktualizovány, aby odpovídaly měnícím se podmínkám odpadového hospodářství. Loni jsme například natočili technologií 3D nový výukový film Cesta odpadu, který se stal v tomto školním roce hlavní novinkou vzdělávacích programů COV.“ Programy probíhají od pondělí do pátku, trvají zpravidla dvě až tři hodiny a konají se v učebně Centra odpadové výchovy v areálu OZO Ostrava v Ostravě-Kunčicích. Vyučující mohou své třídy na programy objednat elektronicky prostřednictvím webových stránek COV (cov.ozoostrava.cz).

Centrum odpadové výchovy ale není zaměřeno jen na děti. Po domluvě připravuje osvětové programy také pro organizované skupiny dospělých zájemců o problematiku odpadového hospodářství. Hlavní akcí zaměřenou na širokou veřejnost jsou však pravidelně organizované Dny otevřených dveří v areálu OZO Ostrava, na nichž je vždy pro návštěvníky připraven pestrý program plný zábavy i poučení o správném nakládání s odpady. Jistě stojí za to zmínit také úspěšné kampaně na podporu separace „Kdo třídí, zaslouží odměnu“ a „Třídíme pro slůně“ či loni realizovanou kampaň „Třídění začíná doma“ spojenou s roznosem praktických setů tašek na třídění odpadu do sto třiceti tisíc ostravských domácností. „Zájem škol i veřejnosti o problematiku odpadů nás těší a jsme přesvědčeni, že systematická výchova ke správnému nakládání s odpady už nese své plody v podobě stále se zvyšujícího množství separovaného odpadu v naší svozové oblasti,“ říká k vysokému zájmu o osvětové projekty ředitel společnosti OZO Ostrava Karel Belda.

Pošlete video emailem