100 000. návštěvník

V polovině března 2017 přivítalo Centrum odpadové výchovy 100 000. návštěvníka – žáka International School Ostrava. Akce byla spojena s malou oslavou včetně stylového dortu pro celou třídu. OZO Ostrava poskytuje vzdělávací programy školám ve své svozové oblasti již od roku 2003. Dětem od prvňáčků až po vysokoškoláky vysvětluje, jak správně nakládat s odpady.

Pošlete video emailem

Vložte si video do Vašich stránek

Zobrazit kód
Tuto část kódu vložte mezi tagy BODY
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.4.min.js" integrity="sha256-BbhdlvQf/xTY9gja0Dq3HiwQF8LaCRTXxZKRutelT44=" crossorigin="anonymous"></script> <script type="text/javascript" src="http://tv.ozoostrava.cz/js/flowplayer/flowplayer.min.js"></script> <link href="http://tv.ozoostrava.cz/js/flowplayer/skin/minimalist.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css"> <div class="flowplayer" data-embed="false" style="width: 512px; height: 288px;" data-ratio="0.5625"> <video autoplay> <source type="video/mp4" src="http://light.polar.cz/videa/tv-ozo/videa/publikovano/17_16_03_OZO_DETI_lq.mp4"> </video> </div>