Nová linka na výrobu paliv

Výroba paliva pro cementárny ze spalitelných složek odpadu vstupuje po deseti letech svého trvání do další etapy – do provozu byla spuštěna nová výrobní linka. Její výhodou oproti té předchozí je dvojnásobná kapacita (až 30 tisíc tun paliva ročně) a automatizované třídění nežádoucích příměsí, zejména chlóru (PVC). Palivo, které prozatím OZO Ostrava dodává do cementáren, by mohlo v budoucnu být využíváno i v teplárnách. Palivo se vyrábí ze zbytkového plastu (po vytřídění materiálově využitelných složek) a z dalších spalitelných odpadů pocházejících především z průmyslových odpadů (dřevo, papír, textil). Linka na výrobu paliv by měla být součástí krajského integrovaného systému nakládání s odpady.

Pošlete video emailem