Ostravané dobře třídí

Na sklonku roku 2013 bylo město Ostrava oceněno za třídění odpadu spolu s dalšími městy a obcemi Moravskoslezského kraje. Do první desítky nejlépe třídících měst nad 2,5 tisíc obyvatel se Ostrava probojovala poprvé. Je to určitě i zásluhou společnosti OZO Ostrava, která s městem a jeho obvody intenzivně spolupracuje na dobudování optimální sítě stanovišť kontejnerů na separovaný sběr. Jen v roce 2013 byly městským obvodům ze strany OZO věnovány další finanční částky na budování těchto stanovišť v celkové výši přesahující milión korun. V současné době se OZO a město snaží zejména rozšiřovat ta stanoviště, kde zatím nebyl prostor pro umístění všech tří barevných kontejnerů.

Pošlete video emailem