Co znamená zkratka OZO?

Název společnosti OZO Ostrava vznikl zkrácením původního delšího názvu Odvoz a zpracování odpadu Ostrava. Při komplexním nakládání s odpady, kterému se společnost věnuje, je kladen důraz především na „Z“, tedy zpracování odpadu. Vlastní technologie na dotřiďování a zpracování odpadu umožňují firmě vyrábět palivo PALOZO (ze zbytkového plastu a dalších vytříděných spalitelných složek odpadu) a kompost KOMPOZO (ze zeleně). Řadu materiálů, které pracovníci vytřídí na dotřiďovacích linkách pak firma dodává dalším koncovým zpracovatelům.

Pošlete video emailem