Kam se starými elektrospotřebiči

Elektrospotřebiče, které dosloužily, patří do místa zpětného odběru, tedy buď k prodejci těchto zařízení, nebo do sběrných dvorů OZO Ostrava. OZO spolupracuje s kolektivními

Pošlete video emailem