Kam se zeleným odpadem

Zelený odpad (tráva, listí, spadané ovoce) ze zahrádek ostravských občanů patří do sběrného dvora. Občané městských obvodů, kde sběrný dvůr není (Plesná, Lhotka, Hrabová, Petřkovice, Nová Bělá, Nová Ves, Pustkovec), mohou využít speciálně přistavených kontejnerů na zeleň, které pro ně úřady městského obvodu objednávají. Zelený odpad ze sběrných dvorů i z údržby městské zeleně se zpracovává ve městské kompostárně v areálu OZO Ostrava v Hrušově a využívá se doposud především při rekultivaci skládky.

Pošlete video emailem