Losování odměn za vyplnění kalendáře třídění odpadů

Dne 23. května byli ve studiu TV Fabex vylosováni tři občané Ostravy, kteří poskytli společnosti OZO Ostrava cenná data při vyplňování kalendáře třídění odpadů. Tato akce byla součástí pilotního projektu – rozdání tašek na třídění odpadů do cca 3 tisíc domácností ve vybraných lokalitách města Ostravy. Občané pak mohli po dobu 4 měsíců vyplňovat kalendář, v němž zaznamenali každou tašku plnou plastů, skla a papíru, kterou odnesli do barevných kontejnerů na separovaný sběr odpadů. OZO Ostrava se rozhodla odměnit tři z nich LCD televizorem. Vylosovanými občany jsou:
Romana Fedorová (Ostrava-Dubina)
Anna Pavelová (Ostrava-Poruba)
Ivo Bořík (Ostrava-Třebovice)
Jejich odměna je čeká v sídle společnosti OZO Ostrava v Ostravě-Kunčicích, kam si ji mohou po telefonické domluvě a po prokázání totožnosti přijít převzít.
Gratulujeme!

Pošlete video emailem