Přidaná hodnota OZO Ostrava

Společnost OZO Ostrava, která svou historii počítá už od roku 1949, má kromě „běžných“ odpadářských činností dvě výrazná specifika, která ji odlišují od konkurence. Je to důraz na zpracování odpadů a výchovu obyvatel regionu ke správnému nakládání s odpady. Záměrem do příštích let je vybudování nové automatizované třídicí linky, která by dokázala ze směsného odpadu získávat materiály vhodné k recyklaci i k energetickému využití formou výroby alternativních paliv. Také činnost Centra odpadové výchovy se za jedenáct let jeho působení rozvinula od programů pro školy po rozsáhlé osvětové kampaně zaměřené na širokou veřejnost.

Pošlete video emailem