Sběrné dvory

Nedílnou součástí ostravského systému nakládání s komunálními odpady jsou sběrné dvory. Slouží občanům k odkládání odpadů vzniklých v domácnostech na území města, a to zejména objemného a nebezpečného odpadu, zeleně ze zahrádek, vysloužilých elektrospotřebičů a separovaných složek komunálního odpadu. Vybrané sběrné dvory však Ostravanům poskytují i doplňkové placené služby – přijímají menší množství stavebních odpadů a prodávají se zde i výrobky ze zeleně, tedy kompost a zeminový substrát. Množství přijímaného odpadu je omezeno na jeden přívěsný vozík.

Pošlete video emailem