Sběrné dvory zkracují provozní dobu

S příchodem měsíce listopadu se tradičně zkracuje provozní doba sběrných dvorů. Zimní provozní doba potrvá až do konce března. Sběrné dvory nejsou určeny pro podnikatelské subjekty, ale jsou součástí městského systému nakládání s odpady. Ve sběrných dvorech v Ostravě mohou občané odevzdávat objemné a nebezpečné odpady, zeleň, elektrospotřebiče, textil i separované složky odpadů. Za úplatu lze ve většině z nich odevzdat i stavební odpady a lze zde zakoupit i kompost a zeminový substrát vyrobené na kompostárně OZO.

Pošlete video emailem