Svoz odložených vánočních stromečků

Každoročně v lednu provádí OZO Ostrava v ulicích ostravských sídlišť svoz odložených vánočních stromečků. Občané, kteří je po Vánocích odloží ke kontejnerovému stanovišti si mohou být jisti, že tyto stromečky budou dále využity. OZO je sváží na svou kompostárnu v Ostravě-Hrušově, kde je drtí a přidává do kompostu. Podrcená dřevní hmota pomáhá správnému procesu přeměny biologicky rozložitelného odpadu ze zeleně na kvalitní hnojivo.

Pošlete video emailem