Třídění kovových obalů

Od začátku roku 2011 mohou občané Ostravy a dalších obcí svozové oblasti OZO třídit kovové obaly od nápojů, potravin a kosmetiky. Sbírají se do žlutých kontejnerů spolu s plasty a nápojovými kartony. Na všech žlutých kontejnerech OZO přibyla nyní šedá nálepka, na níž si zodpovědný občan, který chce správně třídit, může přečíst, jaké kovové obaly do kontejneru patří. Obsah žlutých kontejnerů se pak dotřiďuje na třídicí lince OZO Ostrava.

Současný systém sběru kovových obalů je nyní ve dvouletém ověřovacím provozu. Pilotní projekt, který se prováděl vloni, přinesl ekonomické vyhodnocení sběru, svozu a dotřiďování kovových obalů. Během něj však vzhledem k relativně malému množství získaných kovů nebylo dost dobře možno ekonomicky vyhodnotit možnosti odbytu těchto materiálů. Pro OZO Ostrava je tento dvouletý ověřovací provoz důležitý, protože připravuje projekt nové automatizované dotřiďovací linky. Pokud ověřovací provoz ukáže, že sběr kovových obalů je ekonomicky efektivní, bude třeba na třídicí lince počítat se zařízením na separaci kovů.

Pošlete video emailem