Velkoobjemové kontejnery

Rozmisťování velkoobjemových kontejnerů do ulic města Ostravy, které slouží občanům pro odložení starého nábytku a jiných rozměrných odpadů z domácnosti, je doplňkovým způsobem sběru objemných odpadů z domácnosti (vedle základního způsobu - sběrných dvorů). Ročně takto OZO Ostrava rozmístí ve městě okolo tří tisíc velkoobjemových kontejnerů, a to na základě požadavků jednotlivých městských obvodů. Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, elektroodpad ani zeleň - ty lze odevzdat ve sběrných dvorech. Ani stavební odpady do velkoobjemových kontejnerů nepatří - ty přijímá OZO Ostrava ve své provozovně v Kunčicích.

Pošlete video emailem