Změny v systému sběrných dvorů v Ostravě

K 30. červnu 2012 skončila činnost tří ostravských sběrných dvorů, a to v Michálkovicích, Hošťálkovicích a Vítkovicích. Uzavření těchto sběrných dvorů vychází z koncepce rozvoje sběrných dvorů, kterou OZO Ostrava v roce 2011 předložila městu a jež počítá se zrušením některých nevyhovujících a málo využívaných sběren, a naopak s rozšířením těch, které to prostorově umožňují, popřípadě s nahrazením nevyhovujících sběrných dvorů nově vybudovanými sběrnami.
Prvním krokem této koncepce bylo v roce 2011 sloučení dvou menších a nevyhovujících sběrných dvorů v Porubě a Svinově do jednoho velkého, vybudovaného na okraji průmyslové zóny Areál Nad Porubkou. Druhým krokem je zrušení nevyužívaných sběrných dvorů v Michálkovicích, Hošťálkovicích a Vítkovicích.
Občané se ale vůbec nemusejí bát omezení služeb – obyvatelé městského obvodu Michálkovice mají totiž k dispozici nedaleký sběrný dvůr ve Slezské Ostravě, zbývající dva městské obvody se rozhodly zachovat v místě stávajících sběrných dvorů prostor pro přistavení velkoobjemových kontejnerů a odkládání objemného odpadu. S ostatními odpady pak mohou občané těchto obvodů do některého ze zbývajících 13 sběrných dvorů v Ostravě. Ve výstavbě je právě nový sběrný dvůr v Zábřehu a připravuje se budování sběrného dvora v Kunčicích.
Výhledově je v plánu také sloučení dvou sběrných dvorů v městském obvodu Radvanice a Bartovice do nového sběrného dvora, pro nějž už je vybráno také nové místo.

Pošlete video emailem